LIÊN HỆ

Công ty TNHH NAM PHONG

MST: 0108135838
Địa chỉ VP: Tầng 6, Số 245 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội
Kho Hàng: Tựu Liệt, Thanh Trì, Hà Nội
ĐT: (024) 322 020 66 Fax: (024) 322 02 065
Email: TuDongVietPhat@gmail.com
HOTLINE: 098.599.8481

TỦ ĐÔNG VIỆT PHÁT - Công ty TNHH NAM PHONG
MST: 0108135838
Địa chỉ VPGD: Tầng 6, Số 245 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội
Kho Hàng: Tựu Liệt, Thanh Trì, Hà Nội
ĐT: (024) 322 020 66 Fax: (024) 322 02 065
Email: TuDongVietPhat@gmail.com
HOTLINE: 098.599.8481